Loominance

“Fine Art by Sylvia van Opstall”

Loominance – fine art is een concept ontwikkeld door Sylvia van Opstall. Verschillende ambachtelijke werkvormen en sporen van diverse culturen komen middels een uitgekiend concept bij elkaar. Sylvia vormt complexe gelaagdheden met bladkoper, linnen, papier en garen. Deze fijngevormde reliëfs gaan een intrigerend samenspel aan met het licht in de ruimte.
Met Loominance verweeft Sylvia vanuit haar multidisciplinaire achtergrond in decor-en kostuumontwerp, model-making, textiele werkvormen en klassieke schildertechnieken een rijkdom aan tradities tot een nieuwe kunstvorm.

Opgebouwd uit talloze miniatuur-elementen die zij tot in de kleinste details ontwerpt en produceert, maken de objecten en panelen een krachtige, haast monumentale indruk door hun heldere lijnen, vormen en structuren. Tegelijkertijd nodigen ze uit tot nabijheid door de bekoring van dat uitgewerkte detail. Dit spanningsveld is bijzonder en ontstaat alleen waar ambachtelijk kunstenaarschap samengaat met conceptuele intensiteit.

Al in haar vroegste kinderjaren raakte Sylvia gefascineerd door de texturen, weefsels en complexe reliëfs die ontstaan door gemoduleerde herhaling van gebaren, zoals de steken van een naald of de schering en inslag van een weefgetouw. Waar draden de richting wijzen en tegelijk er de sporen van zijn, en geduld de enige weg vooruit is.

Door de jaren zijn deze afzonderlijke elementen geïntegreerd tot een zorgvuldige manier van ontwerpen die hun eigenheid laat opgaan in een nieuwe syntaxis van formele en structurele betekenis.

Ontstaan uit tijdrovend ontwerp en complexe vervaardiging herinnert het werk van Sylvia van Opstall aan de strenge helderheid van vorm en ritme die typerend is voor de traditioneel Japanse lak- en kamerschermkunst.