Jopie Biesters

“My fantasy beings are an essential view of the existing world ”

Het werk van Jopie Biesters bestaat uit nauwgezette objecten, ingenieuze sculpturen en foto’s waarin dieren een nieuwe leven krijgen met menselijke eigenschappen.
Ze werkt haar creaties met grote precisie uit. Soms is een vergrootglas nodig om alle details te zien. Door herkenbare situaties te creëren of menselijke kenmerken toe te kennen aan kwetsbaren, ziet ze zichzelf als een tolk tussen de menselijke wereld en de wereld van weerloze.

Zij werkt met verschillende soorten materialen én wordt geïnspireerd door dingen die zij zelf verzamelt, bijvoorbeeld oude gebruiksvoorwerpen die al een ziel hebben.
Velen zien de afgedankte dieren of skeletten als emotieloos of uitdrukkingsloos, maar ze laat de dieren en materialen op intuïtieve wijze hun verhaal vertellen. ‘Ik speel weer kind en vanuit die kinderlijke onschuld geef ik de dieren op een naïeve en liefdevolle manier een tweede leven’. Zo wordt het werk zelfportretten van haar innerlijke wereld.

Met veel geduld en chirurgische precisie krijgen insecten prothesen, nieuwe ogen en andere ledematen. De gecreëerde wezens wekken niet alleen een glimlach op, maar nodigen er ook een uit voor reflectie.

We leven in een wereld waar de vernietigende kracht van menselijke industrialisatie en consumptie overal zichtbaar is. Wegwerp plastic producten worden alarmerend deel van de natuur. We kennen allemaal die verontrustende beelden van zeeschildpadden verstrikt in plastic sixpack bierpakketten of de met plastic gevulde ingewanden van meeuwen of vissen. Jopie Biesters behandelt de actualiteit met het wonderlijke werk.