Alisa Lim A Po

“What a wonderful world”

Alisa Lim A Po is autonoom kunstenaar. Haar werk reflecteert op menselijke gedragingen en de gevoelens die hieruit voortvloeien, zoals geluk, verdriet of angst. Vanuit haar persoonlijke visie op deze thematiek creëert Lim A Po unieke conceptuele series. Het werk van Lim A Po is herkenbaar door een uniek handschrift van uitdagende, heldere kleuren, expressief en onbegrensd.

Daarbij valt haar onderzoek naar verschillend materiaalgebruik en nieuwe technieken in het oog. Lim A Po varieert zowel met de grootte als de ondergrond van haar werk. Voor elk stuk kiest ze steeds het materiaal en het formaat die haar boodschap op dat moment het beste tot uitdrukking brengen. Als autodidact kunstenaar voegt zij al doende de beheersing van nieuwe materialen en bewerkingstechnieken toe aan haar oeuvre.
Ze wordt succesvol vertegenwoordigd door galeries in binnen- en buitenland.

Series
Lim A Po werkt in conceptuele series, die haar in staat stellen om met scherpe focus meer verdieping te creëren. Zo kan ze al scheppend reflecteren op gebeurtenissen uit haar eigen leven en de wereld om haar heen. Elke serie is als een boek, waarin de werken als afzonderlijke hoofdstukken toch ook duidelijk met elkaar in verbinding staan. De series vertegenwoordigen de ontwikkeling die Lim A Po als kunstenaar en als mens doormaakt. Ze volgen elkaar op een natuurlijke wijze op.